Trang nhất » Tin Tức » Văn bản Pháp luật

Quảng cáo giữa trang
This is an example of a HTML caption with a link.
Bài viết
Kết luận của Giám đốc Sở GD&ĐT Lào Cai tại Hội nghị giao ban GHK II

Kết luận của Giám đốc Sở GD&ĐT Lào Cai tại Hội nghị giao ban GHK II

Thông báo số 33/TB-SGDĐT ngày 12/4/2018 - Thông báo Kết luận của Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo Lào Cai tại Hội nghị giao ban giữa Học kỳ II năm học 2017-2018.

Nghị quyết về phát triển GD&ĐT TP. Lào Cai

Nghị quyết về phát triển GD&ĐT TP. Lào Cai

Nghi quyết số 08-NQ/TU ngày 26/3/2018 - Nghị quyết của Ban Thường vụ Thành ủy về phát triển GD&ĐT TP. Lào Cai theo hướng đổi mới và hội nhập giai đoạn 2018-2021, định hướng đến năm 2030

Phê duyệt đề án rà soát điều chỉnh mạng lưới trường, lớp học

Phê duyệt đề án rà soát điều chỉnh mạng lưới trường, lớp học

Quyết định số 2760/QĐ-UBND Phê duyệt đề án rà soát điều chỉnh mạng lưới trường, lớp học đối với giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông và giáo dục thường xuyên tỉnh Lào Cai, giai đoạn 20158-2020, định hướng đến năm 2030.

Phê duyệt đề án đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao tỉnh Lào Cai

Phê duyệt đề án đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao tỉnh Lào Cai

Quyết định số 2564/QĐ-UBND Phê duyệt đề án đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao tỉnh Lào Cai giai đoạn 2016-2020.

Phê duyệt đề án xây dựng trường chuẩn quốc gia, trường chất lượng cao

Phê duyệt đề án xây dựng trường chuẩn quốc gia, trường chất lượng cao

Quyết định số 2058/QĐ-UBND - Phê duyệt đề án xây dựng trường chuẩn quốc gia, trường chất lượng cao tỉnh Lào Cai giai đoạn 2016 - 2020, định hướng đến năm 2025..

Kế hoạch An toàn giao thông 2018

Kế hoạch An toàn giao thông 2018

Kế hoạch số 08/KH-UBND - Kế hoạch An toàn giao thông năm 2018.

Quy chế phối hợp quản lý một số hoạt động đào tạo trên địa bàn tỉnh Lào Cai

Quyết định số 16/2017/QĐ-UBND - Ban hành quy chế phối hợp quản lý một số hoạt động đào tạo trên địa bàn tỉnh Lào Cai.

Hướng dẫn hoạt động trải nghiệm sáng tạo năm học 2017 - 2018

Hướng dẫn hoạt động trải nghiệm sáng tạo năm học 2017 - 2018

Công văn số 423/PGD&ĐT-CM ngày 03/10/2017 của Phòng Giáo dục và Đào tạo TP Lào Cai về việc hướng dẫn hoạt động trải nghiệm sáng tạo năm học 2017-2018.

Quy định văn hóa công sở tại các trường học trên địa bàn tỉnh Lào Cai

Quy định văn hóa công sở tại các trường học trên địa bàn tỉnh Lào Cai

Quyết định số /QĐ-SGD&ĐT ngày 21/9/2017 của Sở GD&ĐT Lào Cai - Quyết định ban hành quy định văn hóa công sở tại các trường học trên địa bàn tỉnh Lào Cai.

Nghị quyết của Ban Thường vụ Thành ủy lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ trọng tâm về quản lý trật tự đô thị

Nghị quyết của Ban Thường vụ Thành ủy lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ trọng tâm về quản lý trật tự đô thị

Nghị quyết số 06-NQ/TU - Nghị quyết của Ban Thường vụ Thành ủy lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ trọng tâm về quản lý trật tự đô thị và xây dựng tuyến phố văn minh trên địa bàn thành phố Lào Cai năm 2017

Thể lệ các cuộc thi trên mạng năm học 2016 - 2017

Thể lệ các cuộc thi trên mạng năm học 2016 - 2017

Công văn 347/PGD&ĐT-CM ngày 10/10/2016 của Phòng GD&ĐT TP Lào Cai V/v tổ chức các cuộc thi qua mạng Internet, giao lưu Toán học dành cho HS phổ thông năm học 2016 - 2017

Thông tư 22/TT - BGD&ĐT - Thông tư sửa đổi, bổ sung đánh giá HS tiểu học

Thông tư 22/TT - BGD&ĐT - Thông tư sửa đổi, bổ sung đánh giá HS tiểu học

Thông tư sửa đổi, bổ sung một số điều của quy định đánh giá HS tiểu học ban hành kèm theo Thông tư số 30/2014/TT-BGD&ĐT

Kế hoạch thực hiện mô hình trường Tiểu học theo định hướng chuẩn hóa, xã hội hóa, hiện đại hóa và hội nhập quốc tế, giai đoạn 2016 - 2020

Kế hoạch thực hiện mô hình trường Tiểu học theo định hướng chuẩn hóa, xã hội hóa, hiện đại hóa và hội nhập quốc tế, giai đoạn 2016 - 2020

Kế hoạch số 36/KH-PGDĐT ngày 13 tháng 9 năm 2016 của Phòng GD&ĐT TP Lào Cai về thực hiện mô hình trường Tiểu học theo định hướng chuẩn hóa, xã hội hóa, hiện đại hóa và hội nhập quốc tế, giai đoạn 2016 - 2020.

Đề án đổi mới, căn bản toàn diện giáo dục - đào tạo, phát triển nguồn nhân lực trọng tâm

Đề án đổi mới, căn bản toàn diện giáo dục - đào tạo, phát triển nguồn nhân lực trọng tâm

Đề án số 06 - ĐA/TU ngày 27 tháng 11 năm 2015 của Tỉnh ủy Lào Cai - Đề án đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục - đào tạo, phát triển nguồn nhân lực trọng tâm là đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao, giai đoạn 2016 - 2017

Thư chúc mừng của Chủ tịch nước nhân ngày khai giảng

Thư chúc mừng của Chủ tịch nước nhân ngày khai giảng

Thư chúc mừng của Chủ tịch nước Trần Đại Quang nhân ngày khai giảng năm học 2016 - 2017

Tăng cường triển khai thực hiện Đề án số 06 và công tác giáo dục chính trị tư tưởng, đạo đức nghề nghiêp, an ninh trường học

Tăng cường triển khai thực hiện Đề án số 06 và công tác giáo dục chính trị tư tưởng, đạo đức nghề nghiêp, an ninh trường học

Công văn số 1220/SGD&ĐT-VP ngày 18 tháng 8 năm 2016 của Sở GD&ĐT Lào Cai về tăng cường triển khai thực hiện Đề án số 06 và công tác giáo dục chính trị tư tưởng, đạo đức nghề nghiệp, an ninh trường học

Chỉ thị về nhiệm vụ trọng tâm năm học 2016 - 2017

Chỉ thị về nhiệm vụ trọng tâm năm học 2016 - 2017

Chỉ thị số 12 - CT/UBND ngày 01 tháng 9 năm 2016 của UBND tỉnh Lào Cai về nhiệm vụ trọng tâm năm học 2016 - 2017

Chỉ thị của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống văn hóa cho thế hệ trẻ giai đoạn 2015-2030

Chỉ thị của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống văn hóa cho thế hệ trẻ giai đoạn 2015-2030

Chỉ thị số 42 - CT/TW ngày 24 tháng 3 năm 2015 của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống văn hóa cho thế hệ trẻ giai đoạn 2015-2030

Chỉ thị chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ trọng tâm năm học 2016 - 2017

Chỉ thị chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ trọng tâm năm học 2016 - 2017

Chỉ thị số 09/CT-UBND ngày 01 tháng 9 năm 2016 của UBND TP Lào Cai - Chỉ thị về việc chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ trọng tâm công tác giáo dục và đào tạo thành phố Lào Cai, năm học 2016 - 2020


1 2 3  Trang sau