Trang nhất » Tin Tức » Thông báo - Lịch họp

Quảng cáo giữa trang
This is an example of a HTML caption with a link.
Bài viết
Lịch tựu trường năm học 2018 - 2019

Lịch tựu trường năm học 2018 - 2019

Thông báo Lịch tựu trường năm học 2018 - 2019

Lịch tựu trường năm học 2017-2018

Lịch tựu trường năm học 2017-2018

Quyết định số 3232/QĐ-UBND ngày 17/7/2017 của UBND tỉnh Lào Cai ban hành kế hoạch thời gian năm học 2017 - 2018 đối với GDMN, GDPT và GDTX trên địa bàn tỉnh Lào Cai

Thông báo Họp CMHS đầu năm

Thông báo Họp CMHS đầu năm

Nhà trường xin trân trọng thông báo Lịch họp CMHS đầu năm học 2016 - 2017 như sau:

Thông báo lịch tựu trường

Thông báo lịch tựu trường

Trường TH Bắc Lệnh xin trân trọng thông báo tới CMHS và các em học sinh lịch tựu trường như sau:

Thông báo lịch học làm quen với trường Tiểu học

Thông báo lịch học làm quen với trường Tiểu học

Lịch học lớp làm quen với trường Tiểu học

Thông báo Lịch tựu trường năm học 2015-2016

Thông báo Lịch tựu trường năm học 2015-2016

Lịch tựu trường năm học 2015-2016.

Thông báo Sách in lậu trên thị trường

Thông báo Sách in lậu trên thị trường

Văn bản của Nhà Xuất bản Giáo dục Việt Nam về tình trạng sách in lậu. Nhà trường đề nghị các bậc CMHS nghiên cứu kỹ văn bản để tránh mua phải sách lậu.

Thông báo không học hè năm 2015

Thông báo không học hè năm 2015

Thông báo không học hè năm 2015.

Thông báo Tuyển sinh năm học 2015-2016

Thông báo Tuyển sinh năm học 2015-2016

Thông báo thời gian Tuyển sinh học sinh vào lớp 1 năm học 2015-2016

Thông báo Về việc đối thoại và tư vấn với cha mẹ học sinh

Thông báo Về việc đối thoại và tư vấn với cha mẹ học sinh

Thực hiện kế hoạch đối thoại giữa nhà trường với cha mẹ học sinh. Nhà trường kính mời các bậc CMHS sắp xếp thời gian tới tham gia đối thoại.

Thông báo Lịch thi IOE cấp trường, thành phố, tỉnh, toàn quốc

Thông báo Lịch thi IOE cấp trường, thành phố, tỉnh, toàn quốc

Thông báo lịch thi Tiếng Anh qua mạng các cấp - Năm học 2013-2014

Thông báo thay đổi lịch họp CMHS khối 1

Thông báo thay đổi lịch họp CMHS khối 1

Thông báo thay đổi lihcj họp CMHS lớp 1 - Năm học 2013 - 2014

Thông báo Lịch tựu trường, thực học

Thông báo lịch tựu trường và lịch học chính thức - Năm học 2013 - 2014

THÔNG BÁO TUYỂN SINH LỚP 1 - Năm học 2013-2014

THÔNG BÁO TUYỂN SINH LỚP 1 - Năm học 2013-2014

Thông báo và Phương án tuyển sinh vào Lớp 1 năm học 2013-2014